Scroll to Top

  Vàng da sơ sinh là bệnh thường gặp ở trẻ em. Bệnh xảy ra 25-30% ở trẻ đủ tháng và 80% ở trẻ non tháng. Vàng da sơ sinh là biểu hiện của tình trạng tăng...

Có thể có nhiều kinh nghiệm chăm nuôi con đã được các mẹ truyền tai nhau và trở thành kiến thức “bỏ túi” được nhiều người áp dụng và tin tưởng. Tuy nhiên,...