Siêu âm ngã âm đạo được xem là cận lâm sàng quan đóng vai trò quan trọng trong siêu âm chẩn đoán ba tháng đầu thai kì đặc biệt trong việc đánh giá tuổi thai và sự phát triển của thai.

Túi thai lần đầu xuất hiện trong tử cung vào khoảng thời gian thai được 5 tuần tuổi, túi noãn hoàng – yolksac là một cấu trúc tròn đường kính khoảng 3 – 5 mm, xuất hiện ở tuổi thai 5,5 tuần, phôi thai xuất hiện đầu tiên tiếp giáp với yolksac có chuyển động nhấp nháy ở thời điểm 6 tuần tuổi thai.

Dựa trên tốc độ tăng trưởng tự nhiên của túi thai và phôi thai, các nghiên cứu đã đưa ra tiêu chuẩn để xác định thai ngưng tiến triển. Nhằm đưa ra tiêu chuẩn chẩn đoán có độ nhạy và độ đặc hiệu cao, gần đây Tiến sĩ Doubilet thuộc Khoa X-quang, Brigham và Bệnh viện phụ nữ đã đưa ra những tiêu chuẩn mới có độ nhạy và độ đặc hiệu 100 %, với giá trị tiên đoán dương 100% dựa trên siêu âm ngã âm đạo vì một chẩn đoán dương tính giả thai ngưng tiến triển sẽ đưa đến những can thiệp nguy hiểm lên sự phát triển của thai:

Dấu hiệu chẩn đoán Dấu hiệu nghi ngờ
- CRL ≥ 7 mm, không có hoạt động tim thai.

– Đường kính trung bình của túi thai ≥ 25 mm, không có phôi thai.

– Không có phôi thai với hoạt động tim thai ≥2 tuần có túi thai.

– Không có phôi thai với hoạt động tim thai ≥ 11 ngày có yolksac.

- CRL < 7 mm, không có tim thai

– Đường kính trung bình của túi thai 16 – 24 mm, không có phôi thai.

– Không có phôi thai với hoạtđộng tim thai từ 7 – 13 ngày sau khi có túi thai.

– Không có phôi thai với hoạtđộng tim thai 7 – 11 ngày sau khi có yolksac.

– Không có phôi thai sau 6 tuần trễ kinh.

– Túi thai không có nước ối.

– Yolksac dãn rộng ≥ 7 mm.

– Kích thước túi thai nhỏ so với kích thước phôi ( sự cách biệt này < 5mm).